Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouderraad en de leerkrachten, aangevuld met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht t.o.v. de school en omgekeerd.  Ze wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.  De samenstelling ervan gebeurt via kennisgeving binnen de drie geledingen en eventueel verkiezingen, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement.

De schoolraad komt minstens driemaal per jaar samen.

Leden:

personeel:

mevr. Josianne Sachem

mevr. Cindy Verhaege

ouders:

mevr. Annelies Huyck

mevr. Axelle Lecocq

lokale gemeenschap:

mevr. Martine De Smet

mevr. Sabine De Cock