Toezichten

juf Özer : morgentoezicht

juf Marianne en juf Nele : avondopvang kleuters (behalve op vrijdag)

juf Marleen: opvang op woensdag- en vrijdagnamiddag

meester Steven: studie lager

In de eetzaal/op de speelplaats: juf Hedwige, meester Eric, juf Nele, juf Christine, mijnheer Borso, juf Marianne, meester Igor, Juf Hadice

Verantwoordelijken eetzaal:

– bij de kleinste kleuters: juf Nele

– bij de kinderen uit het lager: juf Cindy, juf Wendy en meester Steven