Toezichten

juf Monique: morgentoezicht maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

juf Josianne : morgentoezicht woensdag
juf Eveline : avondopvang kleuters (behalve op vrijdag)

juf Marleen: opvang op woensdag- en vrijdagnamiddag

meester Steven: studie lager

In de eetzaal/op de speelplaats: juf Hedwige, meester Eric, juf Nele, juf Christine, mijnheer Borso, juf Marianne, juf Lien, juf Anne-Sophie, juf Kadiata

Verantwoordelijken eetzaal:

– bij de kleinste kleuters: juf Eveline

– bij de oudste kleuters: juf Lieselot en juf Josianne

– bij de kinderen uit het lager: juf Cindy en meester Steven