Toezichten

juf Monique: morgentoezicht maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

juf Josianne : morgentoezicht woensdag
juf Eveline : avondopvang kleuters (behalve op vrijdag)

juf Marleen: opvang op woensdag- en vrijdagnamiddag

meester Steven: studie lager

In de eetzaal/op de speelplaats: juf, Karine, juf Hedwige, meester Eric, juf Nele, juf Christine, juf Miranda, mijnheer Borso, juf Marianne, juf Lien, juf Anniek

Verantwoordelijken eetzaal:

– bij de kleinste kleuters: juf Eveline

– bij de oudste kleuters: juf Katrien

– bij de kinderen uit het lager: juf Cindy en juf Wendy