Algemene Info

Info:

tel. 09/222 65 40  – fax 09/245 53 82
administratie@basisschoolzwijnaarde.be
directie@basisschoolzwijnaarde.be

telefoon directie: 0479/869778

 

Inschrijvingen en vrije plaatsen voor het schooljaar 2018-2019

in de kleuterklassen: nog vrije plaatsen voor geboortejaar 2016 (peuterklas: nog 14 vrij), geboortejaar 2015 (1ste kleuterklas: nog 3 vrij), 2014 (2de kl.: nog 10 vrij), 2013 (3de kl.: nog 7 vrij)

in de lagere afdeling: nog vrije plaatsen voor geboortejaar 2012 (1ste lj.: nog 4 vrij),  2011 (2de lj.: volzet), geboortejaar 2010 (3de lj.: nog 1 vrij), geboortejaar 2009 (4de lj.: nog 1 vrij), geboortejaar 2008 (5de lj.: volzet), geboortejaar 2007 (6de lj.: nog 10 vrij)

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds op school terecht!

Brochure ‘inschrijven op school in Gent’

 

 

Aanmelding instappers geboortejaar 2017:

– voorrang broer/zus of kind personeel: vanaf 15 t.e.m. 26 oktober 2018 aanmelden op school zelf: gaat niet door wegens wijziging decreet.    Het is onnodig u aan te melden op school, want we mogen niet inschrijven.  Ook onderstaande data zullen hoogstwaarschijnlijk wijzigen!  Op 30 november krijgen wij hierover een extra LOP-vergadering.  We houden u op de hoogte.

– aanmelding via LOP Gent vanaf 1 februari 2019 (12.00 u.) t.e.m. 22 februari 2019 (12.00 u.);

– meedelen resultaten vanaf de namiddag 1 maart 2019;

– inschrijven op school met een ticket vanaf 12 maart t.e.m. 1 april 2019;

– opvisperiode vanaf 2 april t.e.m. 23 april 2019;

– late inschrijvingen vanaf 24 april 2019.

 

Belangrijk deze week: 

maandag 19/11: grootouderfeest voor 3de kleuterklas en eerste leerjaar

dinsdag 20/11: grootouderfeest voor 2de kleuterklas

 

 

 

Schooldoorlichting

In september werd onze school doorgelicht.  We hebben het definitieve verslag gekregen.  In afwachting van het verschijnen op de website van de inspectie, kan U dit, samen met een begeleidende brief van ons schoolbestuur, lezen in onderstaande bijlages.  Dank ook aan de kinderen en ouders die de inspectie te woord gestaan hebben.

verslag doorlichting 2018

brief schoolbestuur – doorlichting

 

 

Maandmenu:

menu september 2018

menu oktober 2018

menu november 2018

menu december 2018

 

Schoolreglement:

DEEL 1. Algemene informatie en visie schooljaar 2018-2019

DEEL 2. schoolreglement regelgeving schooljaar 2018-2019

DEEL 3. Schoolreglement afspraken schooljaar 2018-2019

Schoolwetgeving: zie ook website Katholiek Onderwijs Vlaanderen (https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen)

 

 

KALENDER 2018-2019

Uurregeling:

Documenten:

Afwezigheidsbewijsjes schooljaar 2018-2019

Bewijs toediening medicatie op school : Medicatiefiche