Algemene Info

Info:

tel. 09/222 65 40  – fax 09/245 53 82
administratie@basisschoolzwijnaarde.be
directie@basisschoolzwijnaarde.be

telefoon directie: 0479/869778

 

Inschrijvingen en vrije plaatsen voor het schooljaar 2019-2020

in de kleuterklassen: nog vrije plaatsen voor geboortejaar 2017 (peuterklas: 23 vrij), geboortejaar 2016 (1ste kleuterklas: nog 11 vrij), 2015 (2de kl.: nog 2 vrij), 2014 (3de kl.: nog 8 vrij)

in de lagere afdeling: nog vrije plaatsen voor geboortejaar 2013 (1ste lj.: nog 2 vrij),  2012 (2de lj.: nog 6 vrij), geboortejaar 2011 (3de lj.: volzet), geboortejaar 2010 (4de lj.: volzet), geboortejaar 2009 (5de lj.: volzet), geboortejaar 2008 (6de lj.: volzet)

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds op school terecht!

Brochure ‘inschrijven op school in Gent’

Voor onze ouders met leerlingen die eind dit schooljaar de overstap maken naar het secundair onderwijs regio Gent:

brochure overstap naar secundair onderwijs Gent

inschrijven via website: www.aanmeldensecundairescholen.gent

info opendeurdagen via faceboek groep ‘aanmelden secundaire scholen Gent’

Website voor de jeugd van Gent rond mogelijke vrijetijdsbesteding van kinderen:

https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/jeugd/onbekend-onbemind

zomerkampen voor anderstaligen:

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/brede-leer-en-omgeving/projecten-brede-leer-en-leefomgeving/zomerkampen

 

 

 

 

Belangrijk deze week:

ZOMERVAKANTIE

Vriendjesdag op donderdag 29 augustus vanaf 17.00 u.!

Vakantieperiodes 2019-2020

kalender 2019-2020

 

 

Maandmenu:

menu juni 2019

 

 

 

Schoolreglement:  (aangepaste versie voor volgend schooljaar verschijnt einde grote vakantie)

DEEL 1. Algemene informatie en visie schooljaar 2018-2019

DEEL 2. schoolreglement regelgeving schooljaar 2018-2019

DEEL 3. Schoolreglement afspraken schooljaar 2018-2019

Schoolwetgeving: zie ook website Katholiek Onderwijs Vlaanderen (https://www.katholiekonderwijs.vlaanderen)

 

 

Uurregeling:

Documenten:

Afwezigheidsbewijsjes schooljaar 2018-2019

Bewijs toediening medicatie op school : Medicatiefiche