Klas 1KA

 Debbie

Ik ben juf Debbie, juf van de allerkleinsten van onze school. Daarnaast ben ik ook mama van twee prachtige dochters. Niet alleen mijn opleiding en ervaring als kleuteronderwijzeres, maar ook mijn twee jaar ervaring als verantwoordelijke van een kinderdagverblijf, zorgen ervoor dat ik merk dat ik in deze klas mijn plekje gevonden heb.
Met veel liefde en zorg sta ik elke schooldag klaar voor de ukjes die hun start maken in hun lange schoolcarrière.
Mijn hoogste prioriteit is het emotioneel goed voelen van de peuters in de klas én op school. Ik hoop met elk kind een goede individuele band op te bouwen. Hun vertrouwen in hun juf is belangrijk om zich goed te voelen, thuis te voelen en dit door hen te verzorgen, te troosten, te knuffelen, gek te doen, te zingen, te dansen, te knutselen, samen gezellig verhalen te vertellen, …
Daarnaast wordt ook de zelfredzaamheid gestimuleerd. Dit alles wordt beoogd door middel van structuur, regelmaat en houvast voor de peuters.
Op deze manier wordt er spontaan gewerkt aan de ontwikkeling van de taal, het cognitieve en de zelfredzaamheid van elke kapoen. Zo worden zij ‘klaargestoomd’ om de overgang te maken naar de ‘echte’ eerste kleuterklas.