Ouderraad

Logo ouderraad

 

De ouderraad heeft een ondersteunende functie en is samengesteld uit een afvaardiging van ouders van onze school.  Om de vier schooljaren worden de leden van de ouderraad gekozen.

De werking van de ouderraad concentreert zich rond vier pijlers:

dialogeren (intens vertrouwensvol contact met directie en leerkrachten)

ondersteunen (financieel en materieel: klussen, opendeurdag, feestelijke gelegenheden, …)

informeren (vormings- en infoavonden)

vertegenwoordigen (via VCOV naar beleidsorganen, via ouders naar directie, …)

Aarzel niet deze mensen aan te spreken, aan de schoolpoort of met een telefoontje thuis (voor de meeste best na 19.00 u.) of via mail.  De ouderraad kan slechts een goede spreekbuis zijn als het heel veel van u hoort!

Mededelingen van de ouderraad vindt u aan het prikbord in de inkom.   Regelmatig ontvangt u ook een brief, steeds op geel papier, via de kinderen.

De ouderraad komt minstens driemaal per jaar samen.  De ouderraad vaardigt de ouders af naar de schoolraad teneinde het tweerichtingsverkeer te waarborgen.

Wilt u graag meewerken of toetreden tot de ouderraad … steeds welkom!

 

Leden:

 Eva Standaert  Evastandaert1@gmail.com
Daan De Roose daanderoose0@gmail.com
Herbert Cockx herbertcockx@live.be
Isabelle Hendrickx  leerkracht 2KA Isabelle.hendrickx1@telenet.be
Olivier Van der eeken olivier.van.der.eeken@telenet.be
 Hanne Decock  voorzitter  hanne.decock@telenet.be
Caroline Impens  leerkracht 1A carolineimpens@yahoo.com
Anneleen Cabie  anneleen.cabie@gmail.com
Dirk Van den Troost dirkvandentroost@yahoo.com
Annelies Huyck annelies@dehutsepot.be
 Karen De Clerck  karendeclerck@telenet.be

De ouderraad is ook bereikbaar via facebook:

https://www.facebook.com/groups/SintVincentiusZwijnaarde

Je kan ook mailen naar:

ouderraad.sv.zwijnaarde@gmail.com